Σχεδιασμός & ανάλυση

, όσον και των απαιτήσεων του ιδιοκτήτη. Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας θα είναι ... Μία πλήρης ομάδα Επιστημονικών Συνεργατών καλύπτουν όλες τις φάσεις σχεδιασμού, αδειοδότησης και κατασκευαστικής ανάλυσης του έργου. Θα προηγηθεί επίσκεψη στο οικόπεδο και διεξοδική διερεύνηση των ιδιαιτέρων συνθηκών του έργου, ως προς το περιβάλλον και τις προδιαγραφές, που θα τεθούν, αλλά και των απαιτήσεων του ιδιοκτήτη. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας θα είναι μία ρεαλιστική τελική πρόταση, που θα περιλαμβάνει την προμελέτη και την κοστολόγηση του έργου. Ο προϋπολογισμός αυτός είναι εγγυημένος και ο ιδιοκτήτης θα παραλάβει το σπίτι του χωρίς καμμία υπέρβαση.

Η ευελιξία του συστήματος προκατασκευής της DOMUS επιτρέπει την κατασκευή κατοικιών κάθε τύπου, αλλά και την ανάδειξη οποιουδήποτε αρχιτεκτονικού ρυθμού. Ετσι η προσαρμογή στους αυστηρούς περιορισμούς ενός παραδοσιακού οικισμού, ή η κατασκευή ενός ορεινού συγκροτήματος ή μιάς Αιγαιοπελαγίτικης κατοικίας είναι θέματα, που αντιμετωπίζονται εύκολα.

Παράλληλα θα διερευνηθούν και όλες οι δυνατότητες ενεργειακής αξιοποίησης των τοπικών συνθηκών (άνεμοι, ηλιοφάνεια, βροχοπτώσεις κλπ).

Κάθε έγκριση ή αδειοδότηση, που προηγείται της Αδείας Δόμησης, διεκπεραιώνεται άμεσα από τους Μηχανικούς της Εταιρίας μας, καθώς και όλη η γραφειοκρατική διαδικασία για την τελική ρευματοδότηση και υδροδότηση του έργου, μετά την αποπεράτωσή του (Ελεγκτές Δόμησης, Ενεργειακή Επιθεώρηση, τελική έγκριση πολεοδομίας κλπ).

Σε περίπτωση δανειοδότησης συντάσσεται από τους συνεργάτες μας ο απαιτούμενος φάκελλος για την Τράπεζα, και όλα αυτά χωρίς πρόσθετες επιβαρρύνσεις. 

Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις πριμοδότησης μέσω ΕΣΠΑ ή υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο (αν πρόκειται για τουριστική ή άλλη επιδοτούμενη εγκατάσταση), η σύνταξη των σχετικών οικονομικοτεχνικών μελετών, η διαδικασία της έγκρισης, αλλά και όλη η διαχείριση της χρηματοδότησης και της είσπραξης των δόσεων για δικό σας λογαριασμό, είναι δική μας υπόθεση με τις ελάχιστες δυνατές επιβαρύνσεις.