ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1976

Ιδρύεται η DOMUS KATOIKIA από τον Αρχιτέκτονα Μιχάλη Τζούγα με σκοπό την αναβάθμιση της προκατασκευής των ξυλίνων και των μεταλλικών κατασκευών στον Ελληνικό χώρο. Μέχρι τότε οι αξιόλογες ξύλινες κατασκευές ήταν περιστασιακές, οι μεταλλικές σχεδόν ανύπαρκτες και ουδέποτε αφορούσαν το ευρύ καταναλωτικό κοινό, με εξαίρεση τις χαμηλής τότε ποιοτικής στάθμης "λυόμενες" εξοχικές κατοικίες.