ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

Ξύλο και υγεία

Μία παλιά Κινέζικη παροιμία λέει: ".. αν είσαι άρρωστος και ο γιατρός δεν μπορεί να σε βοηθήσει, πήγαινε να μείνεις σε ένα ξύλινο σπίτι". Γεννημένο από την φύση το ξύλο έχει χαρακτηριστικά, που είναι σπουδαία για την υγεία μας. Το ξύλο π.χ. δεν προκαλεί ποτέ την αίσθηση του κρύου. Ο άνθρωπος δεν αισθάνεται ευχάριστα  ανάμεσα σε πέτρινους κρύους τοίχους γιατί απορροφούν γρήγορα την θερμότητα του σώματος. Από την φύση του το ξύλο είναι ρυθμιστής της υγρασίας του αέρα, Οταν η υγρασία πλεονάζει το ξύλο, σαν υγροσκοπικό υλικό, απορροφά την υγρασία για να την αποδώσει αργότερα, όταν οι συνθήκες το απαιτήσουν. Αυτή ακριβώς η αυτόματη ρύθμιση της υγρασίας του περιβάλλοντος είναι ιδιαίτερα σημαντική για την υγεία μας. Το ξύλο επίσης δεν απορροφά τις ευεργετικές ακτινοβολίες της ατμόσφαιρας και έχει πρακτικά μηδενική εκπομπή ραδιενέργειας (ξύλο = 0,1, τούβλο = 7,9).

ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΜΗ

 • Εξωτερικός τοίχος

  1. Επίχρισμα με στεγανοποιητικά και βελτιωτικά προσμικτα πάχους 3 cm
  2. Υαλόπλεγμα
  3. Μονωτική πλάκα Heraclith Ευρωπαϊκής 2,50 cm προέλευσης πάχους 2,5 cm
  4. Πλαίσια εμποτισμένης Ευρωπαϊκής ξυλείας διατομής 5 cm x 15 cm
  5. Διωγκωμμενη πολυστερίνη ισχυρής συμπίεσης EPS100 πάχους 10 cm
  6. Υαλοβάμβακας πάχους 5 cm
  7. Κόντρα πλακέ θαλάσσης Ευρωπαϊκής προέλευσης άνθυγρο πάχους 2 cm
  8. Γυψοσανίδα Knauf πάχους 12,5 mm
  9. Στόκοι - βαφές με πλαστικά χρώματα.
  10. Ανοξείδωτα βλήτρα (μπουλώνια) χημικής και μηχανικής στερέωσης Φ16
  11. Βίδες κατασκευαστικών προδιαγραφών Ευρωπαϊκής προέλευσης ανοξείδωτες.
  12. Σφράγιση αρμών με μη διωγκούμενη πολυουρεθάνη.
  13. Στρωτήρας Ευρωπαϊκής ξυλείας ισχυρού εμποτισμόυ και με άνθυγρη επίστρωση.
  14. Σοβατεπί πλακιδίων
   

   

  Εσωτερικός τοίχος

  1. Γυψοσανίδα Knauf πάχους 12,5 mm
  2. Κόντρα πλακέ θαλάσσης Ευρωπαϊκής προέλευσης άνθυγρο πάχους 12 mm
  3. Πλαίσια εμποτισμένης Ευρωπαϊκής ξυλείας διατομής 5 cm x 10 cm
  4. Διωγκωμμενη πολυστερίνη ισχυρής συμπίεσης EPS100 πάχους 10 cm
  5. Κόντρα πλακέ θαλάσσης Ευρωπαϊκής προέλευσης άνθυγρο πάχους 12 mm

  Εσωτερικός τοίχος (συνέχεια)

  1. Γυψοσανίδα Knauf πάχους 12,5 mm
  2. Μεταλλικό κανάλι διέλευσης & προστασίας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
  3. Ευκαμπτος σωλήνας (σπιράλ) προστασίας ηλεκτρικών καλωδιώσεων.
  4. Πρίζες εσωτερικών χώρων τύπου Legrand (κουτιά και μηχανισμοί).
  5. Σφράγιση αρμών
  6. Στόκοι - βαφές με πλαστικά χρώματα.

  Πάτωμα - δάπεδο

  1. Οπλισμένο σκυρόδεμα.
  2. Αοπλο σκυρόδεμα εγκιβωτισμού.
  3. Κονίαμα - υπόστρωμα πλακιδίων.
  4. Κόλλα στερέωσης πλακιδίων.
  5. Κεραμικά πλακίδια Κατηγορίας IV
  6. Ευκαμπτος σωλήνας (σπιράλ) προστασίας ηλεκτρικών καλωδιώσεων.
  7. Υδραυλική εγκατάσταση μονοσωληνίου συστήματος θέρμανσης