ΜΟΝΙΜΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Όπως και αν έχετε σκεφτεί το σπίτι σας, είμαστε έτοιμοι να πραγματοποιήσουμε για σας κάθε σχεδιαστική πρόταση…

Μόνιμες κατοικίες με υπερσύγχρονη σχεδίαση και κατασκευή βασισμένη σε τεχνολογία αιχμής, σε συνδυασμό με την βέλτιστη διαχέιριση των ενεργειακών αναγκών της κατοικίας σας, θα αποτελέσουν για σας ευχάριστη έκπληξη, τόσο στον θεωρητικό σχεδιασμό, όσο και στην τελική υλοποίηση του έργου.

Κάθε πρόσθετη μηχανολογική εγκατάσταση αλλά και όλες οι απαιτούμενες υποδομές (διαμορφώσεις οικοπεδου, δίκτυα παροχών κλπ) είναι μέσα στον κατάλογο των παρεχομένων υπηρεσιών από την εταιρία μας.

Ειδικώτερα, ως προς τις εγκαταστάσεις, που διαχειρίζονται τις ενεργειακές ανάγκες της κατοικίας, η μελέτη θα εξασφαλίζει την σύντομη απόσβεση της αρχικής επένδυσης με την ελαχιστοποίηση των ετησίων δαπανών.