ΕΞΟΧΙΚΑ

Η παραθεριστική κατοικία εκτός των αστικών κέντρων είναι ένας από τους βασικούς τομείς, που δραστηριοποιείται η εταιρεία μας, σε κτιριακά συγκροτήματα ή σε μεμονωμένες κατασκευές.

Εδώ ιδιαίτερη σημασία αποκτά η πλήρης κάλυψη του ιδιοκτήτη ως προς τις ανάγκες συντονισμού, εκτέλεσης και επιστασίας του έργου από του εξειδικευμένους project managers και εργοδηγούς της εταιρίας μας.

Πιστεύουμε το δύσκολο έργο κατασκευής μεμονωμένων κατοικιών, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για απομακρυσμένες περιοχές, είναι μία από τις σημαντικότερες υπηρεσίες, που προσφέρουμε με ελάχιστες πρόσθετες δαπάνες, που εξαρτώνται από τις εκάστοτε αποστάσεις από τα αστικά κέντρα και τις δυσκολίες πρόσβασης.