ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Κτιριακά συγκροτήματα κάθε είδους και κάθε χρήσης (τουριστικές εγκαταστάσεις, παραθεριστική κατοικία, σχολικές αίθουσες κλπ) αποτελούν, και θα αποτελέσουν και στό μέλλον σημαντικούς τομείς δραστηριότητας, με διαίτερη έμφαση στην πολυδιαφημισμένη - και απαραίτητη- τουριστική ανάπτυξη, που για την χώρα μας αποτελεί πυλώνα οικονομικής προόδου. 

Ο τομέας της εκπααίδευσης αποτελεί επίσης πεδίο δραστηριότητας της Εταιρίας μας. Σημαντική θεωρούμε εμείς, στην DOMUS, και την προβολή της χώρας μας διεθνώς σαν κέντρο μορφωτικής και πολιτισμικής προσφοράς. Στο όραμα αυτό καλούμεθα να συμβάλουμε με σύγχρονες - πρότυπες κτιριακές εγκαταστάσεις.