ΚΤΙΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τεχνικά έργα επαγγελματικής χρήσης με κάθε είδους εξειδικευμένες μηχανολογικές εγκαταστάσεις είναι μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων μας.

Κτιριακές εγκαταστάσεις, που θα εξυπηρετούν κάθε επαγγελματική απαίτηση, εναρμονισμένες με τις πλέον σύγχρονες κτιριολογικές και τεχνολογικές απαιτήσεις, θα τεθούν στην διάθεση του επιχειρηματία για την καλύτερη δυνατή απόδοση της επιχείρησής του.

Πλήθος αντιστοίχων έργων, όπως χώροι συνάθροισης κοινού, κέντρα διασκέδασης, εστιατόρια, σχολικές αίθουσες, χώροι γραφείων ή αποθηκών, αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και λειτουργούν.

Σέ όλες τις παραπάνω περιπτώσεις επιλέγουμε  προσεκτικά και προτείνουμε τον τρόπο κατασκευής, που θεωρούμε καλλίτερο για κάθε χώρο, ανάλογα με την χρήση του. Εδώ είναι σημαντική η επιλογή, που θα γίνει ως προς τον φέροντα οργανισμό - σκελετό του κτιρίου. Οι κατασκευαστικές δυνατότητες και οι επιλογές, που προσφέρονται είναι απεριόριστες ως προς τον φέροντα οργανισμό του κτιρίου  ( μπετόν, μέταλλο ή ξύλο κλπ), το αρχιτεκτονικό του ύφος, την κτιριολογική του διάρθρωση κλπ. Ολες οι παραπάνω επιλογές υποστηρίζονται από το τμήμα μελετών, αλλά και από την κατασκευαστική ομάδα της εταιρίας μας.