ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

2003

Η DOMUS KATOIKIA διαβλέποντας την επείγουσα ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και προστασίας του περιβάλλοντος, εισάγει και εφαρμόζει ευρέως τα πρωτοποριακά για την περίοδο αυτή συστήματα Γεωθερμικών, Φωτοβολταϊκών και Αιολικών συστημάτων, διευρύνοντας και την χρήση των ήδη χρησιμοποιουμένων Παθητικών Ηλιακών Συστημάτων. Οι κατασκευές της πλέον επάξια χαρακτηρίζονται σαν "βιοκλιματικές".