ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

2001

Η DOMUS KATOIKIA πιστοποιείται κατά ISO 9001:2000 από τον εγκυρότερο Βρετανικό Οργανισμό πιστοποίησης UKAS και δεσμεύεται να ικανοποιεί τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών της έγκαιρα, με ακρίβεια και συνέπεια, καλύπτοντας πλήρως τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, καθώς και τις απαιτήσεις για ασφάλεια.