ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1982

Η DOMUS KATOIKIA αναλαμβάνει την μελέτη και την κατασκευή 100 κατοικιών στις πληγείσες από τους σεισμούς του 1981 περιοχές της Κορινθίας και της Βοιωτίας. Ιδρύει εργοστάσιο κατασκευής προκατασκευασμένων κατοικιών, το πρώτο στην Ελλάδα με γραμμή παραγωγής, και εφοδιάζεται με μεγάλα γερανοφόρα οχήματα. Το έργο παραδίδεται εμπρόθεσμα. Αποπερατώνονται κατά μέσο όρο μια κατοικία κάθε τέσσερεις μέρες, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ στην Ελληνική πραγματικότητα. Η εμπειρία από την οργάνωση και την εκτέλεση αυτού του έργου συμβάλλει αποφασιστικά στην εξέλιξη της DOMUS.