ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1978

Η DOMUS καινοτομεί εισάγοντας την πλέον προηγμένη τεχνογνωσία, που επιτρέπει την κατασκευή πολυωρόφων κτιρίων με φέροντα οργανισμό Σύνθετης ξυλείας. Οι υψηλές πλέον προδιαγραφές, που υιοθετούνται, αναβαθμίζουν τους στόχους της εταιρίας, που πλέον προσανατολίζεται κυρίως στην κατασκευή μονίμων κατοικιών εντός των πόλεων ή προαστίων. Μεγαλύτερης κλίμακας Τεχνικά έργα (αθλητικές εγκαταστάσεις, χώροι συνάθροισης κοινού, τουριστικά συγκροτήματα κλπ) εντάσσονται επίσης στους στόχους της Εταιρίας.